# 10 Истанбул

Очаквани международни разходи за посетители за 2014 г .:9,4 милиарда долара

% промяна от 2013 г .:17,1%

Приблизителен брой посетители за 2014 г .:11,6 милиона


Източник: MasterCard Global Destination Cities Index

# 9 Тайпе

Очаквани международни разходи за посетители за 2014 г .:10,8 милиарда долара


% промяна от 2013 г .:12,1%Приблизителен брой посетители за 2014 г .:6,3 милиона

Източник: MasterCard Global Destination Cities Index

# 8 Дубай

Очаквани международни разходи за посетители за 2014 г .:10,9 милиарда долара


% промяна от 2013 г .:9,0%

Приблизителен брой посетители за 2014 г .:12 милиона

Източник: MasterCard Global Destination Cities Index

# 7 Барселона

Очаквани международни разходи за посетители за 2014 г .:11,2 милиарда долара


% промяна от 2013 г .:11,7%

Приблизителен брой посетители за 2014 г .:7,4 милиона

Източник: MasterCard Global Destination Cities Index

# 6 Сеул

Очаквани международни разходи за посетители за 2014 г .:11,5 милиарда долара


% промяна от 2013 г .:6,3%

Приблизителен брой посетители за 2014 г .:8,6 милиона

Източник: MasterCard Global Destination Cities Index

# 5 Банкок

Очаквани международни разходи за посетители за 2014 г .:13,0 милиарда долара


% промяна от 2013 г .:-17,7%

Приблизителен брой посетители за 2014 г .:16,4 милиона

Източник: MasterCard Global Destination Cities Index

# 4 Сингапур

Очаквани международни разходи за посетители за 2014 г .:14,3 милиарда долара

% промяна от 2013 г .:7,6%

Приблизителен брой посетители за 2014 г .:12,5 милиона

Източник: MasterCard Global Destination Cities Index

# 3 Париж

Очаквани международни разходи за посетители за 2014 г .:17,0 милиарда долара

% промяна от 2013 г .:7,7%

Приблизителен брой посетители за 2014 г .:15,6 милиона

Източник: MasterCard Global Destination Cities Index

# 2 Ню Йорк

Очаквани международни разходи за посетители за 2014 г .:18,6 милиарда долара

% промяна от 2013 г .:13,0%

Приблизителен брой посетители за 2014 г .:11,8 милиона

Източник: MasterCard Global Destination Cities Index

# 1 Лондон

Очаквани международни разходи за посетители за 2014 г .:19,3 милиарда долара

% промяна от 2013 г .:13,4%

Приблизителен брой посетители за 2014 г .:18,7 милиона

Източник: MasterCard Global Destination Cities Index